פִּרְסְמָה שלושה דפים וגרפה שלושה פירגונים.
פרות קדושות דקת קריאה 9 לינואר
על קרקע חולית דקת קריאה 5 לינואר
"היצירה החיה" 5 דקות קריאה 5 לינואר