פִּרְסְמָה שני דפים וגרפה ארבעה פירגונים.
ארבע דקות כתיבה, שלוש פעמים בשבוע. כותבת גם למגירת הפייסבוק בעמוד ״ארבע, שלוש״