פִּרְסְמָה חמישה דפים וגרפה 16 פירגונים.
Mom to baby duckling, wood bender, steel melter ,fabric freezer, skin printer, life eater.
רוכסן דקת קריאה 25 למאי
לפעמים דקת קריאה 24 למאי
הזמן דקת קריאה 23 למאי
יפו/2021 דקת קריאה 23 למאי