פִּרְסֵם עשרה דפים וגרף 70 פירגונים.

בועז ברשי

חזרה 
16 לנובמבר דקת קריאה
ידעתי
11 לנובמבר דקת קריאה
נוח 9 לנובמבר דקת קריאה
הצחוק הזה המתפרץ חסר לי  4 לנובמבר דקת קריאה
שוויון 2 לנובמבר דקת קריאה
כותב ומוחק
9 לאוקטובר דקת קריאה
כותב ומוחק
7 לאוקטובר דקת קריאה
כותב ומוחק 7 לאוקטובר דקת קריאה

כל הזכויות שמורות למחבר כפרה עליו 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת