דפים בתיוג "שירה", קטנה

האלוהים שלך, קטנה 18 לספטמבר דקת קריאה
געגוע סתוי, קטנה 3 לספטמבר דקת קריאה
פתק לעצמי, קטנה 29 לאוגוסט דקת קריאה
תפילת האישה, קטנה 9 לאוגוסט דקת קריאה
אישה עצמאית, קטנה 6 לאוגוסט דקת קריאה
אם, קטנה 9 ליולי דקת קריאה
לבדה, קטנה 27 ליוני דקת קריאה
חי וקיים, קטנה 24 ליוני דקת קריאה

כשהמחשבות והפנטזיות שלי לובשות צורה ותוכן. 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת