פִּרְסְמָה עשרה דפים וגרפה 149 פירגונים.
הקליטה 1 דפים בקולה.
מי אתה, יעלי דקת קריאה 15 לנובמבר 2019