דפים בתיוג "יום הזיכרון", מאדרפאקר

זיכרון, מאדרפאקר 8 למאי דקת קריאה

כל הזכויות שמורות למחבר כפרה עליו 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת