פִּרְסֵם 19 דפים וגרף 26 פירגונים.
25
עצת כחול אדום 2 דקות קריאה 18 לאוקטובר
אוכל בשעת מגיפה דקת קריאה 12 לאוקטובר
חזקת חפות דקת קריאה
10 לאוגוסט
נזעם הזעם דקת קריאה
9 לאוגוסט
בגבולות העיר דקת קריאה
8 לאוגוסט
צפצוף.שקט.צפצוף 2 דקות קריאה 24 ליולי
היכרות דקת קריאה
16 ליולי
אנחנהולעם (Мыр)\דניאיל חארמס דקת קריאה
16 ליולי
Mes is dead דקת קריאה 26 לאפריל
אנשי עבר דקת קריאה 15 לאפריל
הישארו עמנו דקת קריאה 14 לאפריל
נעוריי ארוכי השיער דקת קריאה 10 לאפריל
שנת המדבר דקת קריאה
10 לאפריל
התשה דקת קריאה 22 לפברואר
שריטה דקת קריאה 16 לפברואר
לאות דקת קריאה 11 לפברואר
עדיפות פברואר דקת קריאה 10 לפברואר
עשור דקת קריאה 29 לדצמבר 2019
ואקום דקת קריאה 14 לדצמבר 2019