פִּרְסֵם ארבעה דפים וגרף 54 פירגונים.
פעם עשיתי יותר
טיק-טוק דקת קריאה 13 לינואר
זה עדיין לא שם דקת קריאה 9 לינואר