פִּרְסֵם 15 דפים וגרף 154 פירגונים.
מאמין בכוחן של מילים
הדוור דקת קריאה 22 לפברואר
הגזמה דקת קריאה 14 לפברואר
אסמלש' דקת קריאה 23 לאוקטובר 2020
סמדי 2 דקות קריאה 14 ליוני 2020
ההשתלה דקת קריאה 30 למאי 2020
הסופר דקת קריאה 23 למאי 2020
שען דקת קריאה 15 למאי 2020
החייט דקת קריאה 26 לאפריל 2020
מורה לחינוך גופני דקת קריאה
20 לאפריל 2020
קעקוע דקת קריאה 17 לאפריל 2020