פִּרְסֵם עשרה דפים וגרף 101 פירגונים.
מאמין בכוחן של מילים
ההשתלה דקת קריאה 30 למאי
הסופר דקת קריאה 23 למאי
שען דקת קריאה 15 למאי
החייט דקת קריאה 26 לאפריל
מורה לחינוך גופני דקת קריאה
20 לאפריל
קעקוע דקת קריאה 17 לאפריל