פִּרְסֵם 19 דפים וגרף 169 פירגונים.
נעלי ורדה 3 דקות קריאה 24 לאפריל
זרמים דקת קריאה
10 לספטמבר
סביוני מרפא 8 דקות קריאה 16 ליולי
געגוע דקת קריאה
13 ליולי
אינסייד אאוט 2 דקות קריאה 10 ליולי
שכנים דקת קריאה
6 ליולי
פרידה דקת קריאה
30 ליוני
הר התקווה דקת קריאה 12 ליוני
זכרון ילדות 3 דקות קריאה 5 ליוני
תום דקת קריאה 24 למאי
מות השירה דקת קריאה 18 למאי
התמכרות דקת קריאה 5 למאי
מעגלים דקת קריאה
1 למאי
פוליטיקה של חפ"ש דקת קריאה
1 למאי
שיר אהבה סטנדרטי דקת קריאה
29 לאפריל
משנה תורן גפרית 3 דקות קריאה 27 לאפריל
אני זכרון דקת קריאה 26 לאפריל
משבר 40 דקת קריאה 26 לאפריל
הדיבר השביעי 3 דקות קריאה 25 לאפריל