פִּרְסְמָה שלושה דפים וגרפה שמונה פירגונים.
״זה שורף״ או התיקון המאוחר 2 דקות קריאה 8 לנובמבר 2020
יום אחד בקיץ 1985 דקת קריאה
9 לספטמבר 2020
הדמות נראתה קרובה דקת קריאה 26 לאוגוסט 2020