פִּרְסְמָה ארבעה דפים וגרפה 25 פירגונים.
גלים דקת קריאה 2 לינואר
נוצה לבנה דקת קריאה 29 לדצמבר 2020
שתיים בלילה דקת קריאה 19 לאוגוסט 2020