אתגר הכדור: 180 מילה בדיוק


22 סיפורים ושירים באתגר

הסוכן, מאדרפאקר דקת קריאה 19 לדצמבר 2019
קחי עוד, אחי עגור דקת קריאה 15 לדצמבר 2019
ימים של חסד, אפרתה דקת קריאה 11 לדצמבר 2019
הכדור, איילת דקת קריאה 9 לדצמבר 2019
ראש בצה 🥚, תמר פריש הלביץ דקת קריאה 9 לדצמבר 2019
מִקווה, אסנת צירלין דקת קריאה 9 לדצמבר 2019
מלבי בחלל, גולדה דקת קריאה 5 לדצמבר 2019
חיי נצח, קטנה (מרב בן-שושן) דקת קריאה 5 לדצמבר 2019