קשר חולה

סרטחתונהבשחורלבןעםמוזיקהשלהלוויהאופרטהצורחתברקע

היינוחוליםמהרגעהראשון

הספקהיהשםכלהזמןועמדבינילבינו

רגשותאשמהושקרמרחףעלראשי

קשהלאהובככה

בלתיאפשרי

עכשיוהקשרמתאפשרלתתלולנוחבשלום

ולהפסיקלהסתיראתהמובןמאליו

לאהרגשתינחאףפעם

המיטהשלנוהיתהשדהקרב

והקירותהיוכלאמפוארמעוצב

וזהלאעזר

כלוםלאעזר

ואחריעשורזהנגמר

היינושותפיםלסיפורעקום

לאאשמתאףאחד

כלאחדהוסיףאתשלו.

כלואיםברומןרע.

כמוהשיר.

נכתב על-ידי
כותב #556
הדף נקרא 62 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי