החייאה

[Peter F. Wolf] @ https://unsplash.com/@peterfwolf
[Peter F. Wolf] @ https://unsplash.com/@peterfwolf

יש אנשים עם אש בלב

יש את אלה העסוקים כל היום בכיבויה
וישנם אלה הבוחרים להשרף
בכל יום מחדש

נכתב על-ידי
אורו מאצ'ה
הנני כאן https://bit.ly/3d8beNg
הדף נקרא 38 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי