פרויקט הסיפור הקצר

קריאה יוצרת, השלב הבא בכתיבה

סופרים, משוררים ועורכים מן השורה הראשונה
קוראים את הטקסט שלך

ספרו לי עוד

דרך יעילה וחיונית
לקידום כתב היד

חוות דעת אישית, מקיפה ומעמיקה ממומחים בתחום הספרות.
בוחרים קורא.ת מקצועי.ת
מתוך טובי העורכים, המשוררים והסופרים בישראל

בחרו את הקורא המקצועי שלכם

מה מקבלים?

דיון

עמידה על צורות הכתיבה המרכזיות שבכתב היד: עיצוב הדמויות, מהלך העלילה, אוצר מילים, מבנה תחבירי, לשון פיגורטיבית, נקודות תצפית, מבע, מצלול, חריזה.

הדגשים

ציון הנקודות בכתב היד בהן הוא ייחודי, מקורי וקומוניקטיבי והצבעה על המקומות בהם הוא לא ברור או לא עובד

משוב

הצגת הנושאים המרכזיים בכתב היד וכיצד ניתן למקדם ולשכללם.

מתווה להמשך עבודה

הצעות להמשך הפיתוח של כתב היד

״לפני שאתה פונה להוצאה לאור כדאי שמומחה יקרא את זה״

יובב שרייבר
בחרו את הקורא המקצועי שלכם

איך זה עובד?

1

הטקסט שלך

בוחרים קורא.ת אישי.ת לטקסט הייחודי שלך

2

חוות דעת מקצועית

הקורא.ת האישי.ת שלך שולח חוות דעת מפורטת על הטקסט

3

השלב הבא בכתיבה

עיבוד כתב היד לפי ההצעות שבחוות הדעת המקצועית

"חוות הדעת שכתב לי יחיל האירה לי נקודות שלא ראיתי ואפשרה לי לדייק את הכתיבה שלי. היה מאד ברור ומהנה לקרוא..."

תנאי השימוש

קריאה יוצרת - חוות דעת אישית, מקיפה ומעמיקה ממומחים בתחום הספרות.

בעת שימוש בשירותים של קריאה יוצרת, הנך נותן את הסכמתך לתנאי השירות המפורטים להלן ואלה יחייבו אותך.

  1. ״קריאה יוצרת״ הינה פלטפורמה המאפשרת מפגש בין כותב/ת ל"קורא/ת מקצועי/ת", ל״קריאה יוצרת״ אין כל אחריות משפטית או אחרת, איכות התוצר הינה באחריות הקורא המקצועי בלבד.
  2. המשתמש/ת ב״קריאה יוצרת״ מתחייב/ת על כך שהחומרים אותם הוא שולח/ת לקורא/ת המקצועי/ת שייכים לו/ה על פי דין, כמו כן הינו מודע ומסכים כי עליו/ה חלה האחריות המלאה לגבי התכנים, ובכל מקרה של תביעת צד שלישי יהיה עליו/ה לשאת בהוצאות ובתוצאות המשפטיות בכל הקשור לתכנים, להפרת זכויות יוצרים, או בכל טענה אחרת מצד שלישי כלשהו או כל גורם אחר.
  3. המשתמש/ת בשירות ״קריאה יוצרת״ מודע/ת לכך שעליו/ה לבצע את התשלום עבור השירות, כמופיע בטופס ההזמנה של ״קריאה יוצרת״ בלבד, בעת ההרשמה והעברת כתב היד לקבלת השירות.
  4. על המשתמש/ת בשירות להימנע מיצירת קשר כספי ישיר עם הקורא/ת המקצועי/ת בכל דרך שאינה טופס ההזמנה של ״קריאה יוצרת״.
  5. לקורא/ת המקצועי/ת שמורה הזכות לסרב לקבלת פנייה מצד המשתמש/ת.
  6. המשתמש/ת בשירות מודע/ת לכך שהתשלום עבור השירות אותו ביקש/ה מועבר לקורא/ת המקצועי/ת מראש ובעת הפניה הראשונית.
  7. על המשתמש/ת בשירות נאסר לשלוח לקורא/ת המקצועי/ת תכנים שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, פגיעה בקדשי דת, גזעני, בלתי חוקי, הוצאת דיבה, פרסום לשון הרע, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; תוכן שהוא בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ, או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור לפי דין או שעלול להקים אחריות משפטית; תוכן שעלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנה על פרטיות או כל זכות קניינית אחרת; תוכן הכולל וירוס או תוכנה אחרת שעלולים לחבל במערכות מחשב ופרסומת מכל סוג שהוא.
  8. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש בפלטפורמה, מודע המשתמש לכך שיהיה עליו לשאת בכל נזק שיגרם מכך ל״קריאה יוצרת״ ו/או לקורא המקצועי.
לשאלות נוספות - צוות קריאה יוצרת