קרוא וכתוב זה הקטע שלכם?
בואו להיות חברים שלנו.
מבטיחים לא לשלוח ספאם במייל,
רק סיפורים ושירים.

כניסה או הרשמה עם שם וסיסמא | דלג

קשר חולה

ברנש #556
דקת קריאה | רביעי 12 לפברואר

סרטחתונהבשחורלבןעםמוזיקהשלהלוויהאופרטהצורחתברקע

היינוחוליםמהרגעהראשון

הספקהיהשםכלהזמןועמדבינילבינו

רגשותאשמהושקרמרחףעלראשי

קשהלאהובככה

בלתיאפשרי

עכשיוהקשרמתאפשרלתתלולנוחבשלום

ולהפסיקלהסתיראתהמובןמאליו

לאהרגשתינחאףפעם

המיטהשלנוהיתהשדהקרב

והקירותהיוכלאמפוארמעוצב

וזהלאעזר

כלוםלאעזר

ואחריעשורזהנגמר

היינושותפיםלסיפורעקום

לאאשמתאףאחד

כלאחדהוסיףאתשלו.

כלואיםברומןרע.

כמוהשיר.
היה הראשון לפרגן
הדף נקרא תשע פעמים
רוצה להגיב? התחבר

כל הזכויות שמורות למחבר כפרה עליו 2020
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת