סגר בסדר - מתוך הגדת הקורונה

דורון גרוסמן
שני 27 ליולי, 2020 · דקת קריאה

הא לחמא עניא די אכלו אהבתנא בארע דצרפתא

כל דכפין ימשיך לדרוש, כולם ייפסחו מעל הדירות

השתא הכא - לשנה הבאה בארעה דישראל

השתא עבדי- לשנה הבאה בני חורין.


מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה.

הלילה הזה כולו מה שיצא.

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות.

הלילה הזה כולו סנפרוסט ושימורים.

שבכל הלילות אין אנו מטבילן אפילו פעם אחת.

הלילה הזה בספירט מטבילין (שתי פעמים).

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין לבין מסובין.

הלילה הזה כולונו מסוגרין.


מעשה ברבי ביבי וברבי ליצמן וברבי גנץ וברבי לפיד אשר היו מסובין בבני ברק, והיו מספרים בתככי פוליטיקה כל מערכות הבחירות עד שבאו פקידיהם ואמרו להם "רבותי, הגיע זמן מטוש"

אמר רבי ליצמן: "הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי להיפגש עם הקורונה, עד שדרשה פרופ' לס: שנאמר זו כולה שפעת ותו לא, כל ימי חייך"

"ימי חייך"- הימים

"כל ימי חייך" - הלילות.

וחכמים אומרים- "ימי חייך" - הסגר הזה

"כל ימי חייך" - עד שהקרונה תיקח.


כנגד ארבעה בנים דיברה הקורונה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול.

חכם מה הוא אומר?

- מה העדות והחוקים אשר ציווה אה"ע (ארגון הבריאות העולמי) אתכם? ואף אתה אמור לו: אין מפקירין אחר הקורונה את העולם.

רשע מה הוא אומר?

- מה הסגר הזה לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעקר. ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: בעבור זה עשה אה"ע לקרונה ביצאתה מסין, לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה נגאל.

תם מה הוא אומר?

- מה זאת? שפעת? ואמרת אליו: לא, זה חזק ממנה, ונכנס בשערי בית החולים.

ושאינו יודע לשאול

- את פתח לו שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשו לי בדיקת מטושנכתב על ידי
דורון גרוסמן
כותב מגרה מקצועי.
חמישה פירגונים מס-ז
הדף נקרא 19 פעם
רוצה להגיב? התחברהירשמו עכשיו לדף!
מבטיחים לא לשלוח ספאם במייל,
רק סיפורים, שירים ועדכונים.

כניסה מהווה הסכמה לתנאי השימוש