שיר חצי בינארי

סופר סתם
ראשון 2 ליוני | דקת קריאה

1100100111000110011
111000IF1011000000
1001001YOU1100110
100110111111101OBEY
11110100010I11011011
00WILL1101110111110
LOVE1010100011100
110001001YOU10011
1001001LIKE11001111
0110111NO1110011011
00101111OTHER1100
1100111010101001011תגובות:


עוד דפים:

שיר חצי-בינארי 10 10 ליוני דקת קריאה
אהובי הבן זונה, יעלי
15 לנובמבר דקת קריאה
כל הזכויות שמורות למחבר כפרה עליו 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת