חַיָת חוׄשֵך

אורי פלג
רביעי 21 לאפריל · דקת קריאה

פִּיסַת לָילַה נִמְשֵכַה אֶל הַאוׄר ונִתְקֵעַה בַּחֵדֵר

מַצָאתִי אוׄתַה מֵפַּרְפֶּרֵת עַל הַקִיר לֵיַד הַחַלוׄן

עָיֵפַה מֵהִתְנַגְחוּיוּת בַּזְגוּגִית

נִרְאַה שֵפַּחְדָה לַנוּעַ בַּעוׄלַם הַבַּהִיר הָחָדָש

רַק הִתְעוׄפֵפַה לֵפִּינָה אָחֵרֵת כְּשֵהִתְקַרַבְתִי

אוּלַי נִיסְתַה לֵהִתְרַגֵל לֶזֵה

רוׄעֵדֵת, מֵרוּתֵקֵת לִמְקוׄמַה

מֵחַכַּה שֵהָכֻּל יַפְסִיק לֵסַנְוור כֻּל כַּך.

כְּשֵתַפַסְתִי אוׄתַה בַּסוׄף וֵשִחְרַרְתִי בַּחוּץ

הִיא נִשְאַרַה עַל יַדִי

לַקַח לַה רֵגָע לֵהִיזַכֵר

לַעוּף חַזַרַה אֵל הַשָמַים הַחַשוּכִיםנכתב על ידי
אורי פלג
הדף נקרא 42 פעם
רוצה להגיב? התחבר


חַיָת חוׄשֵך, אורי פלג דקת קריאה 21 לאפריל
רודף, אורי פלג דקת קריאה 15 למרץ
חיפוש, אורי פלג דקת קריאה 28 לפברואר
הירשמו עכשיו לדף!
מבטיחים לא לשלוח ספאם במייל,
רק סיפורים, שירים ועדכונים.

כניסה מהווה הסכמה לתנאי השימוש