התצילני האהבה - 2

יפית
שבת 26 לאוקטובר | דקת קריאה

דבר אלי דברי אהבה.

דפק על דלתות ליבי

שאכניסך אל מבצרי.

גע בי

בבשרי

בנימי

בנשמתי

הצל נא את ליבי.תגובות:


עוד דפים:

נכתב על ידי יציר נברא 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת