הרהורים
עמוד 1 מתוך 1
בגלה, דרור סטרומזה דקת קריאה 30 לנובמבר 2019
בבואה, דרור סטרומזה דקת קריאה 3 לנובמבר 2019
רגע, דרור סטרומזה דקת קריאה 31 לאוקטובר 2019
מאבד כיוון, דרור סטרומזה דקת קריאה 22 לאוקטובר 2019
עמוד 1 מתוך 1