הרהורים דף חדש

הַכֹּל » הרהורים

ארבעה סיפורים ושירים (כרונולוגי)
בגלה, דרור סטרומזה דקת קריאה 30 לנובמבר 2019
בבואה, דרור סטרומזה דקת קריאה 3 לנובמבר 2019
רגע, דרור סטרומזה דקת קריאה 31 לאוקטובר 2019
מאבד כיוון, דרור סטרומזה דקת קריאה 22 לאוקטובר 2019
כל הזכויות שמורות למחברים ולמחברות 2020
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת