שירה
עמוד 1 מתוך 20
ליקוי חמה, ברנשית דקת קריאה 5 לאוגוסט
חיבוק, נעמה דקת קריאה 1 לאוגוסט
עול, דורון גרוסמן דקת קריאה 31 ליולי
זמן, איילת דקת קריאה 31 ליולי
קיץ, יעל דקת קריאה 21 ליולי
אורה, אורו מאצ'ה דקת קריאה 14 ליולי
רסיסים, דרור סטרומזה דקת קריאה 21 ליוני
שביט בשמיך, אפרתה דקת קריאה 19 ליוני
שלא נענתה, ירח דקת קריאה 14 ליוני
עמוד 1 מתוך 20 »