שירת הבוט
עמוד 1 מתוך 1
מתחת לשטיח (אתגר 2.0), סופר סתם 2 דקות קריאה 11 לדצמבר 2019
לחשן, סופר סתם 2 דקות קריאה 12 ליולי 2019
הודעת מערכת, סופר סתם דקת קריאה 12 ליוני 2019
שיר חצי-בינארי 10, סופר סתם דקת קריאה 10 ליוני 2019
עדכון גרסה, סופר סתם דקת קריאה 10 ליוני 2019
הבודהה שבתוכך, סופר סתם 2 דקות קריאה 9 ליוני 2019
בינג', סופר סתם 3 דקות קריאה 5 ליוני 2019
COUNTER FUNCTION .DEATHDATE, סופר סתם דקת קריאה 3 ליוני 2019
שיר חצי בינארי, סופר סתם דקת קריאה 2 ליוני 2019
עמוד 1 מתוך 1