פִּרְסֵם 20 דפים וגרף 24 פירגונים.
25
הכתם של יואב 3 דקות קריאה 2 לינואר
אוכל בשעת מגיפה דקת קריאה 12 לאוקטובר 2020
חזקת חפות דקת קריאה
10 לאוגוסט 2020
נזעם הזעם דקת קריאה
9 לאוגוסט 2020
בגבולות העיר דקת קריאה
8 לאוגוסט 2020
צפצוף.שקט.צפצוף 2 דקות קריאה 24 ליולי 2020
היכרות דקת קריאה
16 ליולי 2020
אנחנהולעם (Мыр)\דניאיל חארמס דקת קריאה
16 ליולי 2020
Mes is dead דקת קריאה 26 לאפריל 2020
אנשי עבר דקת קריאה 15 לאפריל 2020
הישארו עמנו דקת קריאה 14 לאפריל 2020
נעוריי ארוכי השיער דקת קריאה 10 לאפריל 2020
שנת המדבר דקת קריאה
10 לאפריל 2020
התשה דקת קריאה 22 לפברואר 2020
שריטה דקת קריאה 16 לפברואר 2020
לאות דקת קריאה 11 לפברואר 2020
עדיפות פברואר דקת קריאה 10 לפברואר 2020
עשור דקת קריאה 29 לדצמבר 2019
ואקום דקת קריאה 14 לדצמבר 2019