רובי שיחה

25
פרסמ.ה 20 דפים
הבו לי דף באקראי
עצה בכחול ואדום
3 דקות קריאה
2 לינואר 2021
הכתם של יואב
4 דקות קריאה
2 לינואר 2021
אוכל בשעת מגיפה
דקת קריאה
11 לאוקטובר 2020
חזקת חפות
דקת קריאה
9 לאוגוסט 2020
נזעם הזעם
דקת קריאה
8 לאוגוסט 2020
בגבולות העיר
דקת קריאה
7 לאוגוסט 2020
צפצוף.שקט.צפצוף
2 דקות קריאה
23 ליולי 2020
היכרות
דקת קריאה
15 ליולי 2020
אנחנהולעם (Мыр)\דניאיל חארמס
2 דקות קריאה
15 ליולי 2020
Mes is dead
דקת קריאה
26 לאפריל 2020
אנשי עבר
דקת קריאה
14 לאפריל 2020
הישארו עמנו
דקת קריאה
13 לאפריל 2020
נעוריי ארוכי השיער
דקת קריאה
10 לאפריל 2020
שנת המדבר
דקת קריאה
10 לאפריל 2020
התשה
דקת קריאה
22 לפברואר 2020
שריטה
דקת קריאה
16 לפברואר 2020
לאות
דקת קריאה
11 לפברואר 2020
עדיפות פברואר
דקת קריאה
10 לפברואר 2020
עשור
דקת קריאה
28 לדצמבר 2019
ואקום
דקת קריאה
14 לדצמבר 2019