פִּרְסֵם 25 דפים וגרף 97 פירגונים.
הקליט 1 דפים בקולו.
ארוחת בוקר דקת קריאה 31 ליולי 2020
בבוקר דקת קריאה
31 ליולי 2020
תמחק. אני יהודי. דקת קריאה
16 לפברואר 2020
סדום דקת קריאה 13 לפברואר 2020
רצה על החול דקת קריאה 19 לינואר 2020
צבע דקת קריאה 19 לינואר 2020
שקר דקת קריאה 19 לינואר 2020
עשיתי לוח דקת קריאה 19 לינואר 2020
ואמרתי לאבי דקת קריאה 19 לינואר 2020
אלכסנדרה דקת קריאה 19 לינואר 2020
קשר דקת קריאה 19 לינואר 2020
כשאומרים אהבה פעמיים דקת קריאה 19 לינואר 2020
גפרור דקת קריאה 19 לינואר 2020
ילדי חבצלת החוף דקת קריאה 19 לינואר 2020
אין אנשים גדולים דקת קריאה 19 לינואר 2020
אררט דקת קריאה 19 לינואר 2020