מי אתה

אתה חותם על זה?

בטוח שאתה חותם על זה?

על הבחירות שלך,

על האהבות שלך,

על יומך העכשווי, ממש עכשיו.

ואם היה אפשר,

היית משנה?

יוצר עולם אחר?

 

המראה לא משקרת.

האם המראה היא אתה?

 

בסוף ימיך, כל כך הרבה עצב,

כל כך הרבה ייאוש.

כל החיות, כל השימחה, כל הכעס

נעלם, נגוז.

נשארת קליפה,

ומי אתה?

נכתב על-ידי
יעלי
הדף נקרא 71 פעמים
אהבתי חיבבתי
7 תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
יפה מאוד ואילו באחד הימים או הלילות היה מתגנב איזה דימון בעקבותיך עד לבדידותך המבודדת ביותר, וכה היה אומר לך: "חיים אלה, אשר אתה חי כעת ואשר חיית עד כה, תהיה נאלץ לחיותם שוב ושוב ופעמים אין־ספור; ושום דבר לא יתחדש בהם, כי אם כל מה שהיה, כל כאב וכל עונג, כל מחשבה וכל אנחה, וכל דבר קטון לאין שיעור וגדול לאין־מידה, בעל כורחך ישוב ויתרחש עמך והכל בדיוק באותו הקשר ובאותו סדר – ואף עכביש זה ואור ירח זה אשר בין עפאי העצים, ואף רגע זה עצמו ואני עצמי; שעון החול הנצחי של הקיום מוחזר אחורנית תמיד-תמיד – ועמו יחד גם אתה, פרודת עפר שכמוך!" האם לא היית מתפלש בכעסך, חורק שיניך, ומקלל את הדימון אשר כה דיבר? או שמא נתנסית אי־פעם בשעה אדירה כל כך, בה היית יכול להשיב לו: "אין זאת כי אם אל אתה, ומעודי לא שמעתי דברים אלוהיים מאלה!" אילו השתלט עליך רעיון זה, בעודך כמות שהנך, הלא היה משנה אותך או אולי שוחקך עד דוק; השאלה לגבי כל דבר: "האמנם רוצה אתה בכך שוב ושוב ופעמים אין־ספור?" שאלה זו הייתה אזי רובצת על כל מעשיך בכובד משקל שאין כבד ממנו? או שמא תהא חייב ליעשות דורש טוב לעצמך ולחיים, עד כדי כך, שלא תשאל לנפשך שום דבר זולתי אישור בר־קימא זה וחותמת נצחית זו? פרידריך ניטשה
הבו לי דף באקראי