חדר למבוגר וילדפרק 9

כל העיר הזאת למכירה.
גם בערים האחרות שאנחנו עוברים בדרך -הכל למכירה.
אבל הכסף לא קיים. 
יש באוויר תחושת מתח מגנטי כאילו שני חדרי הלב של העולם נמתחים רגע לפני התקפה.
אבל זה לא בא עדיין מה שכולנו רועדים ממנו לא בא.עדיין לא.
רוב האנשים מתייצבים כמו מקדם בעמדות העבודה שלהם בזמן.מתעקשים להמשיך.אני לא יודע אם זו עיקשות כי ככה זהו רצונם או שככה הם רגילים.
אני לא מבין את היצור שאנחנו ,זה היחיד וזה העצום שחולש על כל הארץ שמחבר אותנו זה לזה כמו לשלשת וירוסים
גופי מגרסות של זמן 

כשהייתי קטן לימדה אותי סבתא על הנפש
יש פתיל דקיק ושלהבת צריך לשמור שלא תכבה.אני פוחד על הילדה שלי שלא תכבה.
 

נכתב על-ידי
אורו מאצ'ה
הנני כאן https://bit.ly/3d8beNg
הדף נקרא 39 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי