עול

הריעו לי - ואמלוך.
ועטרוני עדי עדיים,
ונסכוני בשמן,
ואהיה לכם למלך טוב והגון
והוגן.

הלבישוני שש ושני,
משי ופשתן,
והניחו נזר על ראשי,
ואשים ידי על ראשכם
ואברככם.

ובנו לי כסא רם
והושיבוני בכבודי
ובחלב תפנוקיכם אראה,
כי עדייכם שלשלאות זהב המה.
ובענווה אהיה לכם למלך
כל חייכון,
למען גבה קומתכם,
ואני  אשא את עולכם
ולא אגביה עוף
עוד.

נכתב על-ידי
דורון
נעלם. ייתכן ונמצא.
הדף נקרא 64 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי