Port

הפורט של אמא שלי לא נבצר בשנת 54 שנת הולדתה,
הפורט של אמא שלי לא היה דלת נסגרת שמצביעה על הזדמנות חדשה בפתח,
הפורט של אמא שלי לא העביר קבצי מידע באופן ישיר,
הפורט של אמא שלי לא השיט ספינות עמוסות נוסעים לחווית החופש המרגשת שלהם.

הפורט של אמא שלי
טיפטף

רעל 

לגופה
בכדי שתצליח לשרוד.

ובגלל הפורט של אמא שלי

אני 

תמכתי בגופה,
השקיתי אותה חלב במזרק,
ניקיתי את חלוקה משאריות הקיא,
ונפרדתי ממנה בעודה בחיים.
 

Photo by Karim MANJRA on Unsplash
Photo by Karim MANJRA on Unsplash
נכתב על-ידי
נעמה
הדף נקרא 53 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי