רודף

מַשֵהוּ אַכְזַרִי תַקַף אוׄתִי הַלַיְלָה

נִשְאַרוּ שְרִיטוׄת מֵהַחָלוׄם

לא זוׄכֵר מַה אַבַל יֵש עוׄד

הֵד שֵל רַעַד

חַלְחָלַה בַּעָצַמוׄת

רַצְתִי עַד שֵצַרְבוּ הַרֵיאוׄת

אַבַל שַם

ולא עַצַרְתִי, רַק קַמְתִי

ורַק בַּחָלוׄם רַאִיתִי אַבַל

אַנִי יוׄדֵע, זֵה נִשְאַר פֻּה אִיתִי

מַשֵהוׄ בִּי כְּבַר כַּמַה זְמַן


נכתב על-ידי
אורי פלג
הדף נקרא 89 פעמים
אהבתי חיבבתי
תגובה אחת
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי