גואל לציון 3#

גואל לציון 3#

אני מכיר את האדמה כאן
זה ניסוי באדמת הסחף של הדורות 

הקודמים 

נסיון לייצבה

זה היה ככה כשהגענו

כמו אמא שלא רוצה להניק האדמה הזאת
זזה ואם היא לא זזה מעצמה
אנחנו חופרים בה ומזיזים אותה 
מדינה שלא מסיימים להקים, מגדל בבל שבונים לאורך 
הכבישים פסים של אספלט קודחים מחום 
כמה סימנים כבר היו ועכשיו זה.
בכמה חלומות האכילו אותנו 
רק שנמשיך לישון.

נכתב על-ידי
אורו מאצ'ה
הנני כאן https://bit.ly/3d8beNg
הדף נקרא 33 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי