Meant to be

Photo by Theodor Vasile on Unsplash
Photo by Theodor Vasile on Unsplash

כשהייתי בהריון הראשון
נתקעתי עם הפיג'ו האדומה 5 פעמים.
כשנורת האזהרה הייתה נדלקת
לסמן לי לעצור,
הדופק שלי היה עולה והייתי מזיעה.
כל פעם הייתה יותר מפחידה מהקודמת.


גם היום, אחרי שלושה ילדים
ושני רכבים,
הצליל שנלווה לנורת אזהרה ברכב,
כל נורה,
אפילו של הדלק
גורם לי לתגובה פבלוביאנית.
רק שבמקום לרייר,
אני נתקפת בהלה.


כל אותם אירועים מלחיצים
שקרו לפני שש שנים
הותירו בי חוסר אמון מלא במכוניות.
לא משנה כמה פעמים נסעתי
ולא נתקעתי עם הרכב,
עדיין קיימת בי
ציפייה תמידית לנורה הנדלקת.


היום כשנסעתי ברכב וחיכיתי
שהוא יאכזב,
הבנתי ששלושים ושבע שנותי
גרמו לי לצפות 
בדיוק לאותו הדבר,
מהאנשים שסביבי.
לא משנה האחד
שכבר 11 שנים לא מאכזב.

נכתב על-ידי
נעמה
הדף נקרא 56 פעמים
אהבתי חיבבתי
תגובה אחת
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי