קללה

ארורה השעה

וארור השעון

וארורים שבעתים בני המארה

שהביאונו עד הלום.

רק להלום בכם בלום,

בכל אחד ואחת.

על הבורות

ועל הבורות ששמתם לפנינו.

אתם המחלה הממארת של החברה.ארורים כולכם

על שהבאתונו לשעת מבחן.

בה עלינו להמר על שערה

משערו הזהוב, הזוהר,

וחיוכו הנפלא.

יום כיפור כאן,

ועל מעשיכים ורשלנותיכם

אין כפרה.והיה וייפול בו מתום,

בתום פניו,

בתום היום.

אף אם יצא ללא רבב,

לא אתמהמה,

אשלחכם לתהום.אז התפללו לאליכם

אלוהיכם

אליליכם.

אללי,

יום הדין הוא לפניכם,

ואני הנני כאן

השופט והתליין

על כל מעלליכם.


נכתב על-ידי
דורון
נעלם. ייתכן ונמצא.
הדף נקרא 93 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי