.Emotion Share. By Sony

ההמצאה הזו הרסה לי את החיים.

מה מכשיר קורא רגשות עכשיו?

ועוד מקליט?

מה עוד ימציאו כוסססאמק?

מה, עכשיו יהיו עדויות לאיך שאני מרגיש כלפיך?

÷÷÷÷÷÷

לא. אין לי מה להסתיר ממך. 

÷÷÷÷÷÷÷÷

אני כן אוהב אותך. אני פשוט מרגיש שזה יהיה חושפני מדי.

÷÷÷÷÷÷÷÷

לא. אין לי סודות ממך. אני גם קצת חושש. זה אלקטרודות על הראש וזה.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

אני יודע שזה מכשיר של סוני.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ברור שהם לא היו יוצאים איתו אם זה לא היה בטיחותי. מה לעשות, מאמי? אני היפוכונדר. אני גם לא סומך על טכנולוגיה.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

בסדר, נכון שאני טכנאי מחשבים. בגלל זה אני לא סומך עליהם.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

אני כן רוצה להיות אינטימי אתך.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

זה לא נכון. לא! זה לא נכון שאני מפחד להיחשף אליך. זה מכשיר חדש ואני לא יודע מה יקרה.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

אני באמת לא רוצה להקליט.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

כי זה חתיכה ממני.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

לא. זה לא העניין. 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

אז את קודם.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

אני לא קשה. ידעת שהרגשות נשמרים בשרתים שלהם ואז את מורידה קובץ?

÷÷÷÷÷÷÷÷

למה?

כי רגשות זה דבר כבד, מאמי. טרה בייטים.

÷÷÷÷÷÷÷

אני לא מתחמק. זה פשוט שלי.

$#%#/_€€

אז את זה לא בא לי לחלוק.

!@#$$$#$:^$

ככה.

÷÷÷÷÷÷÷÷

אני רוצה שנעשה הפסקה.

נכתב על-ידי
ניר
עירוני מלידה שהיגר לגליל לפני שנים רבות בחיפוש אחרי מזג אויר. מתמחה בחירטוט, אייקידו, הפעלת מדיחים ואבא כפרי מדופלם.
הדף נקרא 50 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי