בין שמיים לארץ, מבט חצי מעל


שוב שוקעת שמש ועוד יום חלף,

באופק מטוס ממריא אל על והצעקות באוזניים ״אש״ ו ״חדל״,

הרעש והתדר באוויר

משדר מלחמה.

ברגע של מבט חצי מעל מתחדדת הבחנה , אם לרגע ננתק את חיבור התודעה לזרם המידע, רק נשהה  במצב התבוננות והוויה , רק אז שקט ישרור ותתבהר ההבנה עד כמה רעש מייצר מלחמה.


נכתב על-ידי
מר דוביאס
יש להטיל ספק
הדף נקרא 41 פעמים
אהבתי חיבבתי
אין תגובות
בצע לוגין על-מנת להגיב כאן
הבו לי דף באקראי