מבעוד חודש ניסן

דליה אלבלינג
חמישי 25 לאפריל | דקת קריאה

מבעוד חודש ניסן
מתחילים לקושש את שנותר
מן הבערה:
להנתער מפירורים
שהותירו בנו ימי החול
מקולות שתיקה לכודים,
מקושיות, סימני שאלה,
להשתחרר מן העבדות
המפתה
ולהגיד - חזור והגד
לכל באי הסעודה
״היום אתם יוצאים״
למדבר חציה -
והלא
כולנו מסוביןתגובות:


עוד דפים:

מבעוד חודש ניסן 25 לאפריל דקת קריאה
מבעוד חודש ניסן 25 לאפריל דקת קריאה
דקונסטרוקציה, המהנדס
7 לנובמבר 4 דקות קריאה
כל הזכויות שמורות למחברת המהממת 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת