בניה גוטליב שיחה

"תלוי על חוט הכמיהה"
פרסמ.ה 59 דפים
הבו לי דף באקראי
הביתה
דקת קריאה
22 לספטמבר 2022
מחשבות בעקבות צפייה בסרט רומנטי
דקת קריאה
30 ליוני 2022
יאוש בעלים
דקת קריאה
22 ליוני 2022
המִצְלֶה
דקת קריאה
5 למאי 2022
על אהבה
דקת קריאה
21 לאפריל 2022
הרעש הלבן הזה
דקת קריאה
6 לאפריל 2022
אכזבת המרחק
דקת קריאה
25 למרץ 2022
מחילה
דקת קריאה
18 למרץ 2022
בלתי-צפוי
דקת קריאה
19 לפברואר 2022
שני רוכבים
8 דקות קריאה
20 לינואר 2022
במוזיאון האשליות
דקת קריאה
15 לינואר 2022
ים
דקת קריאה
24 לדצמבר 2021
מנוח
דקת קריאה
18 לדצמבר 2021
פרי חדש
6 דקות קריאה
11 לדצמבר 2021
שם למטה
דקת קריאה
3 לדצמבר 2021
שעון חורף
דקת קריאה
5 לנובמבר 2021
הגנת יישובים
6 דקות קריאה
29 לאוקטובר 2021
הכנפיים של קפקא
דקת קריאה
22 לאוקטובר 2021
עת השמחה
דקת קריאה
16 לאוקטובר 2021
רשימת שמות בעיתון
4 דקות קריאה
8 לאוקטובר 2021