פיוט לחורף נעדר, אדם האחרון
דקת קריאה
7 לינואר
הפרעות גשם וניקוז, ארבע שלוש / הילה פרל
דקת קריאה
25 לינואר
חורף, נגה
דקת קריאה
31 לינואר