עמדת שמירה, אופז אברמוביץ
דקת קריאה
21 לדצמבר 2020