היום שבו זרקו אותנו לים, יובל ששון
דקת קריאה
20 למאי 2020