גל קור, קרפדית
דקת קריאה
24 לדצמבר 2019
נשיאת דברים, אופיר מלכי
3 דקות קריאה
2 למאי