היום נכשלתי, כותב #529
דקת קריאה
9 ליוני
תגידי משהו, אלמוג קורן
דקת קריאה
12 ליוני