אין מספיק חרבות, אלמוג קורן
דקת קריאה
7 ליולי
כשאתה בא לפה, אלמוג קורן
דקת קריאה
26 ליולי
בנייני חייך, אלמוג קורן
דקת קריאה
15 לאוגוסט