מדברים בטלפון, אפרתה
דקת קריאה
19 לדצמבר 2019
מיקי חמיש שברה את ליבי, איתי שקד
4 דקות קריאה
16 לאפריל 2022
אדם שרמן שבר את ליבי, איתי שקד
4 דקות קריאה
18 לפברואר 2023