אור ראשון של בוקר, דודו פלמה
דקת קריאה
16 לאוקטובר 2019