החבורה הישנה, ישורון ברטוב
דקת קריאה
15 לאפריל 2020